خبر تصویری

فراخوان رویداد ایده تا عمل

فراخوان رویداد ایده تا عمل

رویداد آموزشی تجربی ایده تا عمل معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی واحد تهران غرب و با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با محوریت فرهنگی و اجتماعی و رویکرد اقتصاد و فرهنگ در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد گردید.

ادامه مطلب